5 หลักการที่ใช้พิจารณาการเลือกประกอบอาชีพเสริม

5 หลักการที่ใช้พิจารณาการเลือกประกอบอาชีพเสริม

สิงหาคม 9, 2019 0 By archeep

ผู้ที่ทำอาชีพหลักแล้วประสบปัญหาด้านการเงินที่ไม่คล่องตัวในแต่ละเดือน หรืออยากทำในสิ่งที่แตกต่างจากอาชีพหลักในเวลาว่าง การประกอบอาชีพเสริมเป็นทางเลือกที่ดีในการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ แต่สำหรับผู้ที่กำลังคิดจะเริ่มประกอบอาชีพเสริมให้ประสบความสำเร็จ ขอแนะนำ 5 หลักการที่ใช้พิจารณาการเลือกประกอบอาชีพเสริมดังนี้

1. แนวโน้มว่าคุณมีความพอใจในการประกอบอาชีพเสริม

ความสำเร็จที่สมบูรณ์แบบที่สุดย่อมมาจากใจที่พร้อม ฉะนั้นหากจะประกอบอาชีพเสริมต้องลองถามความพอใจของตนเองก่อนเป็นอันดับแรก เพราะหากทำแล้วไม่มีความพอใจในอาชีพก็จะเป็นการเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์และไม่มีความสุขใด ๆ

2. ความวิริยะพยายามในอาชีพเสริมที่จะทำ

ความพยายามนี้ถือเป็นตัวแปรสำคัญที่จะการันตีความสำเร็จของคุณ ก่อนจะประกอบการให้ประสบผลสำเร็จต้องพิจารณาในเรื่องความวิริยะพยายามก่อน หากวันหนึ่งเกิดปัญหาหรืออุปสรรคขึ้นความพยายามนั้นจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณผ่านพ้นไปได้

3. ประเมินความคุ้มค่าต่อการลงทุน

ความคุ้มค่านี้นอกจากความคุ้มค่าด้านการเงินที่ต้องมากพอให้ตัดสินใจลงทุนแล้ว ความคุ้มค่าด้านเวลาต้องไม่กระทบต่ออาชีพหลักจนทำให้ทำงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ หากประกอบอาชีพเสริมแล้วพบว่ามีความคุ้มค่าและมีโอกาสทางการเติบโตได้มากกว่าอาชีพหลัก ก็ควรทุ่มเทให้เต็มที่และลาออกจากงานประจำ แต่ในระยะแรกนั้นการประกอบอาชีพเสริมต้องค่อยเป็นค่อยไป โดยยึดงานหลักไว้เป็นสำคัญก่อน

4. ความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้

ก่อนการลงมือปฏิบัติกิจกรรมใด คุณต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้จึงจะสามารถกำหนดเข็มทิศเพื่อมุ่งไปหาเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งความรู้จะช่วยให้การทำงานของคุณมีประสิทธิภาพ ผลงานที่ได้ก็จะมีคุณภาพที่สูงด้วยเช่นกัน ในระยะแรกก่อนตัดสินใจประกอบอาชีพเสริมต้องศึกษาทำความเข้าใจในระบบงานให้ดี มีการคิดวิเคราะห์เปรียบเทียบให้ดี

5. ความเอาใจใส่ในการประกอบอาชีพ

หากจะกระทำการใดในระยะยาวความเอาใจใส่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ ต้องหมั่นใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อหาปัญหาหรือข้อผิดพลาด เพราะเมื่อเกิดปัญหาขึ้นเราจะสามารถประเมินและแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที สิ่งใดก็ตามที่กระทำโดยปราศจากการเอาใจใส่ก็มักจะเกิดการสะสมของปัญหา จนนำไปสู่ความล้มเหลวในที่สุด

ในปัจจุบันการประกอบอาชีพเสริมนอกจากจะเป็นการสร้างรายได้นอกเหนือจากอาชีพหลักหรืองานประจำแล้ว การทำอาชีพเสริมยังเป็นการสร้างโอกาสในการก้าวสู่ความสำเร็จ ทั้งนี้ต้องไม่กระทบต่อการประกอบอาชีพหลัก เพราะอย่างไรก็ตามอาชีพเสริมก็ต้องอาศัยเงินลงทุนจากอาชีพหลัก

หลักการที่ใช้พิจารณาการเลือกประกอบอาชีพเสริม