แจกไอเดียอาชีพเสริมสำหรับคุณครู

แจกไอเดียอาชีพเสริมสำหรับคุณครู

สิงหาคม 14, 2022 Off By archeep

การมีอาชีพเสริม หรืออาชีพรอง เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยบริหารความเสี่ยงจากอาชีพหลักที่ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนการเงินแนะนำมาโดยตลอด รวมถึงในปัจจุบันเราเห็นข่าวการจ้างครูด้วยอัตราเงินเดือนที่ต่ำมาก ไอเดียอาชีพเสริมเหล่านี้จะทำให้คุณครูทั้งหลายสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่มากก็น้อย โดยไอเดียอาชีพเสริมสำหรับคุณครู มีดังนี้

  1. รับสอนพิเศษ หรือติวเตอร์ แม้ว่าหลักสูตรการเรียนการสอนในห้องเรียนจะเพียงพอ แต่มีเด็กจำนวนไม่น้อยที่ต้องการแนวทางการสอนใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนเพิ่มมากขึ้น สำหรับช่องทางในการสมัครเป็นติวเตอร์ เช่น www.jobtutorhome.com หรือ www.muprivatetutor.com และเว็บไซต์อื่นที่สามารถหาได้จาก Google หรือค้นหาโพสต์หาติวเตอร์บน Facebook ก็ได้
  2. ทำเว็บไซต์/บล็อก เกี่ยวกับการศึกษา ผู้ปกครองหลายคนมีปัญหาเรื่องการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรหลาน การที่ครูทำเว็บไซต์หรือบล็อกที่ช่วยกระจายข่าวสารเป็นตัวช่วยให้ผู้ปกครองสามารถหาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อบุตรหลานต่อไปได้ ตัวอย่างเว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษา เช่น เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญา, วิชาการ.คอม หรือครูบ้านนอก เป็นต้น
  3. ทำแบบฝึกหัดขาย สำหรับครูที่ต้องทำแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนในห้องอยู่แล้ว การนำแบบฝึกหัดที่ทำเอาไว้มาเผยแพร่และเก็บค่าแบบฝึกหัดเล็กน้อยก็ช่วยให้ครูมีรายได้และยังทำให้ผู้ปกครองมีแบบฝึกหัดเอาไว้สอนบุตรหลานที่บ้านได้ ช่องทางในการเผยแพร่แบบฝึกหัดสามารถเริ่มต้นได้ง่าย ๆ บน Facebook หรือขายบนเว็บไซต์ e – commerce อย่าง Lazada หรือ Shopee เป็นต้น
  4. E- book หนังสือติวสอบ ครูเป็นผู้ที่รู้เรื่องหลักสูตรการศึกษาในชั้นเรียนที่ตัวเองสอนมากที่สุด การทำหนังสือติวสอบเป็นสิ่งที่ช่วยให้ครูมีรายได้เพิ่มและยังได้ไอเดียนำไปต่อยอดสำหรับสอนในชั้นเรียนได้ด้วย โดยวิธีการทำหนังสือในปัจจุบันสามารถทำได้ง่าย ๆ ผ่านโปรแกรม Microsoft Word, Microsoft PowerPoint หรือทำบนเว็บไซต์ Canva.com เป็นต้น โดยเซฟไฟล์งานเป็น PDF และผลงานวางขายบนเว็บไซต์ meb, ebooks.in.th หรือ Okbee เป็นต้น
  5. ที่ปรึกษาด้านการศึกษา หนึ่งในอาชีพเสริมที่ผู้ปกครองต้องการเป็นอย่างมาก โดยรายละเอียดในการเป็นที่ปรึกษาฯ จะต้องมีความรู้ด้านการวางแผนค่าใช้จ่าย การหาหลักสูตรที่เหมาะสม ค่าเล่าเรียน ค่าที่พักและการดูแลเด็กนักเรียนในสังกัด ตัวอย่างเว็บไซต์ปรึกษาด้านทุนการศึกษา เช่น Genius Plus Education ปรึกษาฟรี เรียน ทำงาน ฝึกงาน ทุนการศึกษา Scholarships หรือ gouni เป็นต้น

อาชีพครูเป็นอาชีพที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตของเด็ก ๆ ต่อไปในอนาคต การที่ครูทำอาชีพเสริมที่เกี่ยวข้องเป็นช่องทางที่ช่วยเพิ่มโอกาสให้กับเด็กและผู้ปกครองที่กำลังมีปัญหาด้านการศึกษา รวมถึงยังทำให้ครูมีรายได้เพิ่มเพื่อนำมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้